TOG Genç Kadın Fonu Küçük Hibe Programı Başvuruları Bekliyor

TOG Genç Kadın Fonu, genç kadınların toplumsal hayatın her alanına eşit ve özgür bireyler olarak katılmasını destekleyen bir dayanışma fonudur. Bu fon kapsamında gençlik örgütlerinin toplumsal cinsiyet temalı proje, etkinlik ve savunuculuk çalışmalarına küçük hibeler verilecektir. 2015 -2016 döneminde hibe verilecek proje, faaliyet ve savunuculuk çalışmaları için öncelik alanları belirlenmiştir.

Hibe kapsamında üniversitelerde ve kentlerde genç kadınlar için özgürlük ve güvenlik alanlarını genişletmeyi hedefleyen proje / etkinlik / savunuculuk çalışmaları desteklenecektir. Bu proje / etkinlik / savunuculuk çalışmalarının aşağıdaki konulardan bir veya birkaçını ya da benzer bir konuyu içermesi beklenmektedir:

  • Üniversitelerde cinsel tacizin ve cinsiyet/cinsel yönelim temelli ayrımcılığın önlenmesi
  • Kadın ve LGBTİ dostu kentler, kampüsler, yurtlar
  • Cinsiyet ve cinsel yönelim temelli şiddet ve baskı ortamlarının teşhiri
  • Genç kadınların güvenlik alanlarını genişletici ve korunma önlemlerini arttırıcı yöntemler

Bu fon kapsamında verilecek en yüksek hibe miktarı 5000 TL‘dir.

Son başvuru tarihi: 17 Ağustos 2015

Detaylar için lütfen başvuru rehberini okuyunuz. Başvurmak isteyen adayların başvuru formubütçe ve faaliyet planını en geç 17 Ağustos 2015 tarihine kadar doldurarak genckadinfonu@tog.org.tr adresine göndermeleri gerekmektedir.

Mardin Yatırım Destek Ofisi

Yenişehir Mahallesi Kızıltepe Caddesi No: 6/1 Artuklu / MARDİN

Bilgi Hattı

0(482) 212 17 25