Çalıştay Raporları
 • 11. Kalkınma Planı Mardin İli Yerel Paydaş Toplantıları Sonuç Raporu İNDİR
  11. Kalkınma Planı Mardin İli Yerel Paydaş Toplantıları Sonuç Raporu
 • 11. Kalkınma Planı Batman İli Yerel Paydaş Toplantıları Sonuç Raporu İNDİR
  11. Kalkınma Planı Batman İli Yerel Paydaş Toplantıları Sonuç Raporu
 • 11. Kalkınma Planı Şırnak İli Yerel Paydaş Toplantıları Sonuç Raporu İNDİR
  11. Kalkınma Planı Şırnak İli Yerel Paydaş Toplantıları Sonuç Raporu
 • 11. Kalkınma Planı Siirt İli Yerel Paydaş Toplantıları Sonuç Raporu İNDİR
  11. Kalkınma Planı Siirt İli Yerel Paydaş Toplantıları Sonuç Raporu
Etki Değerlendirme
 • 2010 KOBİ ve 2011 SG Mali Destek Programları Etki Analizi Araştırma Raporu İNDİR
  2010 KOBİ ve 2011 SG Mali Destek Programları Etki Analizi Araştırma Raporu
Fizibilite Raporu
 • TRC3 Bölgesi İlleri Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk İhtiyacının Tespiti Ve Ön Fizibilite Çalışması Projesi İNDİR
  TRC3 Bölgesi İlleri Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk İhtiyacının Tespiti Ve Ön Fizibilite Çalışması Projesi
 • Tarihi Çarşıların Canlandırılması Kapsamında Suka Ellafa Çarşısının Planlanması Ve Uygulama Projelerinin Hazırlanması İNDİR
  Tarihi Çarşıların Canlandırılması Kapsamında Suka Ellafa Çarşısının Planlanması Ve Uygulama Projelerinin Hazırlanması
 • Üçyol Köyü Eko-Turizm Projesi İNDİR
  Üçyol Köyü Eko-Turizm Projesi
İl Raporları
 • Batman Kent Yoksulluk Haritasının Çıkarılması Ve Sürdürülebilir Yardımlaşma Modelinin Oluşturulması Projesi İNDİR
  Batman Kent Yoksulluk Haritasının Çıkarılması Ve Sürdürülebilir Yardımlaşma Modelinin Oluşturulması Projesi
 • Şırnak İli Yenilenebilir Enerji Potansiyelinin Araştırılması İNDİR
  Şırnak İli Yenilenebilir Enerji Potansiyelinin Araştırılması
 • Batman İli Temel İhracat Sorunları ve Gümrük Altyapı Yetersizliği Raporu İNDİR
  Batman İli Temel İhracat Sorunları ve Gümrük Altyapı Yetersizliği Raporu
İstatislikler - Görstergeler
 • TRC3 Bölgesi'nde Covid-19 Salgınının Ekonomik ve Sosyal Etkileri Araştırma Raporu İNDİR
  TRC3 Bölgesi'nde Covid-19 Salgınının Ekonomik ve Sosyal Etkileri Araştırma Raporu
 • İstatistiklerle TRC3 Bölgesi İNDİR
  İstatistiklerle TRC3 Bölgesi
 • TRC3 Bölgesi İmalat Sanayi Envanteri Raporu İNDİR
  TRC3 Bölgesi İmalat Sanayi Envanteri Raporu
 • Batman'ın Sanayi Envanterinin Hazırlanması İNDİR
  Batman'ın Sanayi Envanterinin Hazırlanması
 • Cizre Kültür Envanterinin Oluşturulması İNDİR
  Cizre Kültür Envanterinin Oluşturulması
 • Zivzik ve Görümlü Narlarının Özeliklerinin ve Katma Değerli Ürünlere İşlenebilirliğin Belirlenmesi İNDİR
  Zivzik ve Görümlü Narlarının Özeliklerinin ve Katma Değerli Ürünlere İşlenebilirliğin Belirlenmesi
 • Dicle Bölgesi Rekabet Analizi Raporu İNDİR
  Dicle Bölgesi Rekabet Analizi Raporu
 • TRC Bölgesi Dış Ekonomik Çevre Analizi İNDİR
  TRC Bölgesi Dış Ekonomik Çevre Analizi
 • Mevcut Durum Analizi İNDİR
  Mevcut Durum Analizi
 • Pervari Bölgesi Balının Karakterizasyonu İNDİR
  Pervari Bölgesi Balının Karakterizasyonu
Planlar
 • TRC3 Bölgesi 2014-2023 Bölge Planı İNDİR
  TRC3 Bölgesi 2014-2023 Bölge Planı
 • TRC3 Bölgesi 2014-2023 Bölge Planı (2.Cilt) İNDİR
  TRC3 Bölgesi 2014-2023 Bölge Planı (2.Cilt)
 • TRC3 Bölgesi 2011-2013 Bölge Planı İNDİR
  TRC3 Bölgesi 2011-2013 Bölge Planı
 • Dicle Stratejik Gelişme Raporu İNDİR
  Dicle Stratejik Gelişme Raporu
Sektör Raporları
 • Mardin Seracılık Sektörü Analizi Raporu İNDİR
  Mardin Seracılık Sektörü Analizi Raporu
 • Batman Hazır Giyim Sanayi Sektör Analizi Raporu İNDİR
  Batman Hazır Giyim Sanayi Sektör Analizi Raporu
Tanıtım Dokümanı
 • Yöresel Ürünler Kataloğu İNDİR
  Yöresel Ürünler Kataloğu
Ülke Raporu
 • Habur Sınır Kapısı Raporu İNDİR
  Habur Sınır Kapısı Raporu
Yatırım Rehberi
 • Sivil Toplum Kuruluşlarına Yönelik Destek ve Teşvik Rehberi İNDİR
  Sivil Toplum Kuruluşlarına Yönelik Destek ve Teşvik Rehberi
 • Mardin Yatırım Destek ve Teşvik Rehberi İNDİR
  Mardin Yatırım Destek ve Teşvik Rehberi
 • Batman Yatırım Destek ve Teşvik Rehberi İNDİR
  Batman Yatırım Destek ve Teşvik Rehberi
 • Siirt Yatırım Destek ve Teşvik Rehberi İNDİR
  Siirt Yatırım Destek ve Teşvik Rehberi
 • Şırnak Yatırım Destek ve Teşvik Rehberi İNDİR
  Şırnak Yatırım Destek ve Teşvik Rehberi
 • Mazıdağı Fosfat Tesislerinin Yeniden Ekonomiye Kazandırılmasına Yönelik Alternatif Yatırım İmkanları ve İşletme Modelleri İNDİR
  Mazıdağı Fosfat Tesislerinin Yeniden Ekonomiye Kazandırılmasına Yönelik Alternatif Yatırım İmkanları ve İşletme Modelleri


Mardin Yatırım Destek Ofisi

Yenişehir Mahallesi Kızıltepe Caddesi No: 6/1 Artuklu / MARDİN

Bilgi Hattı

0(482) 212 17 25