Enerji Verimliliği

Enerji verimliliği bir işin veya hizmetin yapılması, bir ürünün üretilmesi veya bir işlemin veya hareketin gerçekleştirilmesi için gereken enerji miktarının işin, hizmetin, işlemin veya hareketin istenen miktarında azalma meydana gelmeyecek şekilde düşürülmesidir. Böylece aynı birim iş daha az enerji ile üretilebilir hale gelmekte ve enerji üretimi için doğal kaynakların kullanımı da azalmaktadır. Enerji verimliliğini sağlamak, enerjiyi etkin kullanmak, enerji israfını önlemek, ekonomi üzerindeki enerji maliyetlerini düşürmek ve enerji üretiminin çevreye verdiği olumsuz dışsallıkları hafifletmek üzere 18/04/2007 tarihli ve 5627 sayılı yasa yürürlüğe konulmuştur. Yasada enerji verimliliğini sağlamak amacıyla enerjide (enerjinin üretim, iletim, dağıtım ve tüketiminde), mekanlarda (endüstriyel işletmelerde, binalarda, ulaşım araçlarında, taşıtlarda) enerjinin etkin kullanımı, vatandaşların enerji tasarrufu konusunda eğitilmesi ve bilinçlendirilmesi ile yenilenebilir enerji kaynaklarının elektrik üretimindeki payının artırılması politika uygulamaları olarak belirlenmiştir.

Söz konusu politikaların uygulamaya geçirilmesi için enerji yöneticisi mesleği ihdas edilmiştir. Endüstriyel işletmelerde ve yapı alanı en az yirmi bin m2 veya yıllık enerji tüketimi en az 500 TEP olan ticari binalarda enerji yöneticisi görevlendirilmesi kuralı getirilmiştir. OSB’lerde ve enerji tüketimi en 50 bin TEP olan endüstriyel işletmelerde Enerji Yönetim Birimlerinin kurulması da öngörülmüştür.

Bina yapım projelerinde, yapılacak binanın enerji tüketim miktarı, binanın yalıtım özellikleri, ısıtma ve/veya soğutma sistemlerinin enerji ihtiyacı ve binanın enerji tüketimine göre sınıflandırılmasını göstermek üzere mücavir alan dışında kalan ve toplam inşaat alanı bin m2’den az olan yapılar hariç her bir yapı için enerji kimlik belgesi düzenlenmesi zorunluluğu getirilmiştir. Ayrıca endüstriyel işletmelerde ve binalarda akredite kuruluşlarca kalibrasyonu yapılmış cihazların kullanılması ile enerji tüketim sınıfı ve asgari verimlilik sınırı Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca belirlenmiş elektrik motorları, klimalar, elektrikli ev aletleri ve ampullerin satılmasına ilişkin usuller belirlenmiştir.

Mardin Yatırım Destek Ofisi

Yenişehir Mahallesi Kızıltepe Caddesi No: 6/1 Artuklu / MARDİN

Bilgi Hattı

0(482) 212 17 25