Kaynak Verimliliği

Kaynak verimliliği, üretim sürecinde girdi olarak kullanılan enerji, hammadde, su ve benzeri tüm kaynakların sürdürülebilir şekilde verimliliğinin artırılması ile tüketim sonrasında atıkların geri kazanım ile tekrar üretim-tüketim döngüsüne dahil edilmesini kapsayan bir kavramdır.  

Ekonomide nüfusun ve ihtiyaçların artması nedeniyle tüketim talebinde artışlar meydana gelmekte ve dolayısıyla üretimde de artışlar gerekli olmaktadır. Daha az enerji, hammadde ve girdi kullanarak daha çok üretim yapma becerisi firmalara rekabet üstünlüğü getirmektedir. Özellikle enerjinin verimli kullanılması ekonomik bir amaç haline gelmiştir. Çünkü fosil enerji kaynaklarının rezervleri sınırlı olup bu kaynakların yerine alternatif yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımı yaygınlaşmakla beraber henüz fosil enerji kaynaklarına bağımlılık bitmemiştir.  

Enerji verimliliği kapsamında enerjinin üretim, iletim ve tüketim gibi tüm aşamalarında tasarruf edilebilmesi için, yüksek teknoloji ürünü cihazların kullanılması, enerji atıklarının geri kazanılarak değerlendirilmesi ve enerji kayıplarının azaltılması gibi uygulamalara başvurulmaktadır. Böylece birim hasıla başına düşen enerji yoğunluğu azalmaktadır. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Stratejik Araştırmalar ve Verimlilik Genel Müdürlüğünce Ulusal Verimlilik İstatistikleri oluşturulmakta olup verimlilik istatistikleri dönem bakımından üç aylık ve yıllık istatistikler ile bölgesel bazda oluşturulan istatistiklerden meydana gelmektedir (T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, 2021). 

Mardin Yatırım Destek Ofisi

Yenişehir Mahallesi Kızıltepe Caddesi No: 6/1 Artuklu / MARDİN

Bilgi Hattı

0(482) 212 17 25