Sanayi

Bölge sanayisi değerlendirildiğinde TRC3 Bölgesi sanayisi, zengin doğal kaynak rezervlerine sahip olmasına rağmen ülke genelindeki sanayi büyüme oranlarına göre yeterince gelişememiş, rekabet edebilirlik ve gelişim noktasında yetersiz kalmıştır. Üretimde bilgi ve teknolojilerinin yetersiz kullanımı, Ar-Ge ve yenilikçilik konusuna yeterince önem verilmemesi, yetişmiş teknik ve ara eleman eksikliği, enerji girdi maliyetlerinin yüksek olması, yönetimsel anlamda kurumsallaşma sorunu, KOBİ’lerin finansman sorunları, pazarlama, tanıtım, markalaşma, satış stratejilerinin yetersiz oluşu ve geçmiş dönemlerde bölgeye yönelik güvenlik sorunu algısı en önemli sebeplerdendir.

Organize Sanayi Bölgeleri

TRC3 Bölgesi OSB’lerinde üretimdeki aktif firma sayısı açısından 138 parsel ile Mardin 1.OSB ön plana çıkmaktadır. Son yıllarda sanayi yatırımlarına olan talebi karşılamak üzere Mardin İli Artuklu ilçesine yaklaşık 15 km mesafede Mardin 2.OSB kurulmuş ve altyapı çalışmaları büyük ölçüde (yol, kanalizasyon, parsel çalışması) tamamlanmıştır. Halihazırda elektrik altyapı çalışmaları Ajans tarafından Cazibe Merkezlerini Destekleme Programı tarafından desteklenmektedir. Toplam büyüklüğü 1.040 dönüm olan OSB’de 72 parsel bulunmaktadır. Altyapı çalışmalarının tamamlanmasının ardından tahsis işlemlerine başlanılacaktır.

Mardin OSB Altyapı Durumu

Gösterge

1.OSB

(İlave Alan Dahil)

2.OSB

OSB Alanı (ha)

392

104

Toplam Sanayi Parsel Sayısı (adet)

274

72

Tahsis Edilen Sanayi Parsel Sayısı

274

0

Boş Sanayi Parsel Sayısı

0

72

İnşaat Halindeki Firma Parsel Sayısı

14

-

Üretimdeki Firma Parsel Sayısı

138

-

Doluluk Oranları (%)

100

0

Kaynak: Mardin OSB, 2020

Küçük Sanayi Siteleri

Mardin ilinde üç adet KSS bulunmaktadır: Merkez, Kızıltepe ve Nusaybin KKS’ leri. Mardin Merkez KSS, Dicle Bölgesi’nin en eski KSS’si olmakla beraber, en yüksek işyeri sayısı Kızıltepe KSS’ye aittir. KSS’ler %100 doluluk oranıyla faaliyet göstermektedir.

Şekil 14. Mardin KSS' leri Hakkında Genel Bilgiler

Adı

İşyeri Sayısı

Dolu İşyeri Sayısı

Boş İşyeri Sayısı

Doluluk Oranı (%)

Kızıltepe KSS

200

200

0

100

Mardin KSS

190

180

10

94

Nusaybin KSS

154

154

0

100

Midyat KSS

157

157

0

100

Kaynak: İl Sanayi Durum Raporu, 2018

İmalat Sanayisinde Sektörlere Göre İşletmeler

İlimizde imalat sanayi yapısı genel olarak; düşük ve orta düşük teknolojili daha çok geleneksel üretim sistemlerine dayalı, Ar-Ge ve inovasyon çalışmalarının yeteri düzeyde olmadığı, katma değeri görece düşük sektörlerin, ürünlerin yer aldığı, madencilik ve taş ocakçılığının yanı sıra bölgenin tarımsal potansiyeli doğrultusunda gıda ürünleri imalatı, hazır giyim ve tekstil gibi emek yoğun sektörlerin hâkim olduğu görülmektedir. Bölgede imalat sanayinde faaliyet gösteren kayıtlı işyeri ve zorunlu sigortalı sayılarına bakıldığında; kayıtlı işyeri sayısına göre en fazla işyerinin Mardin’de olduğu görülmektedir. Mardin’de alınan kapasite raporu verilerine göre imalat sanayiinde ortalama çalışan sayısı 28’dir.

Sanayi Sektöründeki İstihdam Dağılımı (İlk 10 Sektör)

Ana Faaliyet Alanı

Çalışan Sayısı (kişi)

İl Payı (%)

TR Payı (%)

Diğer madencilik ve taş ocakçılığı

5.031

41,95

2,31

Gıda ürünleri

2.440

20,35

12,43

Hazır giyim

2.050

17,09

8,73

Metalik olmayan mineral ürünler

906

7,56

6,12

Tekstil ürünleri

241

2,01

11,62

Kauçuk ve plastik

202

1,68

6,14

Mobilya

168

1,4

3,68

Makine ve ekipmanlar

139

1,16

6,72

Ham petrol ve doğalgaz

100

0,83

0,08

Kimyasal ürünler

99

0,83

3,23

Genel Toplam

11.376

-

-

Kaynak: TOBB, 2019

Mardin Yatırım Destek Ofisi

Yenişehir Mahallesi Kızıltepe Caddesi No: 6/1 Artuklu / MARDİN

Bilgi Hattı

0(482) 212 17 25