İşletme Yapıları

Mardin’de imalat sanayi genel olarak düşük ve orta-düşük teknolojili, geleneksel üretim sistemlerine dayalı, Ar-Ge ve inovasyon çalışmalarının yeteri düzeyde olmadığı, katma değeri görece düşük sektörlerin, ürünlerin yer aldığı bir yapıya sahiptir. Mardin’de sanayi işletmelerinin çoğunluğunun küçük ve mikro ölçekli işletmelerden oluştuğu söylenebilir. Orta büyüklükteki işletmelerin sayısı toplam içinde yaklaşık %6 olup büyük işletmelerin sayısı ise %2’den daha azdır. TRC3 bölgesinde yer alan iller ile Türkiye genelindeki sanayi işletmelerinin mikro, küçük, orta ve büyük ölçek sınıflamasına göre dağılımları Tablo 14’de gösterilmiştir. (T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, 2019). Mardin’de mikro ölçekli işletmeler %61,29 pay kaplarken, %29,75 küçük ölçekli, %7,17 ise orta ölçekli işletmelerden oluşmaktadır. Mardin sanayisi mikro ve küçük ölçekte Türkiye ortalamasının çok üzerinde seyretmekteyken orta ve büyük ölçekte Türkiye ortalamasının çok altında kalır. İl işletmelerinde madencilik ve taş ocakçılığının yanı sıra bölgenin tarımsal potansiyeli doğrultusunda gıda ürünleri imalatı, hazır giyim ve tekstil gibi emek yoğun sektörlerin hâkim olduğu görülmektedir.

 Tablo Sanayi İşletmelerinin Ölçeğe Göre Sınıflandırılması

 

Mardin

Batman

Siirt

Şırnak

TR

Ölçek Türü

Mikro

61,29

28,21

60,76

46,15

35,9

Küçük

29,75

38,83

27,85

46,15

19,9

Orta

7,17

29,67

8,86

5,77

16,6

Büyük

1,43

3,3

2,53

1,92

27,6

Kaynak: Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı İl Sanayi Durum Raporları, 2019

Mardin Yatırım Destek Ofisi

Yenişehir Mahallesi Kızıltepe Caddesi No: 6/1 Artuklu / MARDİN

Bilgi Hattı

0(482) 212 17 25