Sektörel Dağılım

Mardin ili sanayisi sektörel dağılımını analiz etmek için 2015-2020 arasında düzenlenen yatırım teşvik belgesi sayılarına bakıldığında %64’ünün İmalat, %24’ünün Hizmetler, %9 Tarım ve %3 Enerji sektörüne ait olduğu görülür.

Şekil  Mardin İlinde (2015-2020) Sektörlere Göre Yatırım Teşvik Belgeleri Sayısı 

Kaynak: T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı (İl Sanayi Durum Raporu), 2019

TOBB Sanayi Kapasite Raporu İstatistikleri incelendiğinde ilde, 88 rapor ile en çok kodlanan faaliyetin öğütülmüş hububat ve sebze öğünleri imalatı; sırasıyla 50 ve 34 rapor ile iç ve dış giyim imalatı, 14 rapor ile bitkisel üretimi destekleyici faaliyetler ve çiftlik hayvanları için hazır yem imalatı sektöründe olduğu görülür.

Tablo Mardin İlinde En Çok Kodlanan Faaliyetler

MARDİN (2020 yılı)

Sıra

Kodu

Açıklama

Kapasite Rapor Sayısı

1

10.61

Öğütülmüş hububat ve sebze öğünleri imalatı

88

2

14.13

Diğer dış giyim eşyaları imalatı

50

3

14.14

İç giyim eşyası imalatı

34

4

01.61

Bitkisel üretimi destekleyici faaliyetler

14

5

10.91

Çiftlik hayvanları için hazır yem imalatı

14

           

Kaynak: TOBB, 2021

İmalat ve sanayi sektöründeki istihdamın dağılımı SGK verilerinden incelendiğinde Mardin’de giyim eşyası imalatı, gıda ürünleri imalatı ve madencilik-taş ocakçılığı faaliyetlerinde istihdamın daha yoğun olduğu görülmektedir. Giyim eşyaları alanında istihdam, Mardin ili istihdamının yaklaşık %15’ini kapsamaktadır. Bu oran bir önceki yıla göre %2’den fazla artış göstermiştir. İşyeri sayısı da aynı doğrultuda artmıştır. 2019 yılında 140 olan giyim eşyaları imalatı işyeri sayısı 2020’de 221’e artmıştır. Gıda ürünleri imalatı da benzer şekilde kapasitesini artıran sektörlerden biri olmuştur. 2019’da 188 olan işyeri sayısı 2020 yılında 194’e yükselmiştir. Çalışan sayısı ise 2019’da il istihdam payında %2,3 yer alırken 2020’de bu pay %2,8’e yükselmiştir.

Tablo Sanayi Sektöründeki İstihdam, İşyeri Sayısı ve İl Payı 

Ana Faaliyet Alanı

İş Yeri Sayısı

Çalışan Sayısı (kişi)

İstihdam payı (%)

2019

2020

2019

2020

2019

2020

Giyim Eşyaları İmalatı             

140

221

10.833

14.741

%12,9

%15,4

Gıda Ürünleri İmalatı              

188

194

2.351

2.723

%2,3

%2,8

Diğer Madencilik Ve Taş Ocak. 

20

18

1.504

1.531

%1,5

%1,5

Tekstil Ürünleri İmalatı           

18

20

1.056

1.303

%1,2

%1,3

Metalik Olmayan Ürünler İma.  

73

88

1.006

1.092

%1,2

%1,1

Diğer

6423

6.872

67.068

74.098

%80

%77,5

Toplam

6.862

7.414          

83.818

95.488

% 100

% 100

Kaynak: SGK İstatistik Yıllığı, 2019; 2020

Mardin Yatırım Destek Ofisi

Yenişehir Mahallesi Kızıltepe Caddesi No: 6/1 Artuklu / MARDİN

Bilgi Hattı

0(482) 212 17 25