Teknokentler

Teknokentler ya da diğer ismiyle teknoparklar Ar-ge faaliyetleri ile sanayileşmiş pek çok ülkede, ekonomide yaratılan katma değerin önemli bir bölümüne katkı sağlayan kurumlardır. Teknokentler bünyesinde üst ve ileri teknoloji ile üretim yapan firmalara kiralama usulüyle yer temin edilmektedir. Bununla birlikte teknoloji transfer ofisleri bünyesinde yeni teknolojik buluşlar teşvik edilmekte ve çeşitli kolaylaştırıcı hizmetler sunulmaktadır. Türkiye’de teknokent faaliyetleri 1980’li yıllardan bu yana hızla devam etmekte olup 1990 yılında KOSGEB ile üniversitelerin ortak çalışmasıyla Teknoloji Merkezlerinin (TEKMER) kurulumu ile artmıştır. 26/6/2001 tarihli ve 4691 sayılı “Teknoloji Gelişme Bölgeleri Kanunu” bu gelişmenin önemli bir göstergesi sayılabilir.

Teknokent uygulamasına ek olarak üniversitelerin kendi bünyelerinde Teknoloji Transfer Ofisleri (TTO) kurmalarına yönelik Yüksek Öğretim kanununda da düzenleme yapılmıştır. 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun ek 32’nci maddesinde TTO’nun kuruluşu düzenlenmiştir.  TTO’ların kuruluşu Yükseköğretim Kurulundan (YÖK) izin alınmasının ardından üniversite yönetim kurullarınca gerçekleştirilmektedir. Mardin Artuklu Üniversitesi bünyesinde henüz bir Teknoloji Transfer Ofisi bulunmamakla birlikte, oluşturulmasına yönelik önemli bir adım Üniversite tarafından Mart 2021’de atılmıştır (T.C. Mardin Artuklu Üniversitesi, 2021). İlde Teknokent kurulmasıyla alakalı bir müjde de Mardin ziyareti sırasında Bakan Mustafa Varank tarafından verilmiştir (DİKA, 2021).

Mardin Yatırım Destek Ofisi

Yenişehir Mahallesi Kızıltepe Caddesi No: 6/1 Artuklu / MARDİN

Bilgi Hattı

0(482) 212 17 25