Seracılık

Mardin ilinde Kırsal Kalkınma Yatırımlarını Destekleme Programı içerisinde yer alan Tarıma Dayalı Ekonomik Yatırımlarının Desteklenmesi Programı kapsamında yayınlanan tebliğin yatırım konularını içeren 8’inci maddesinin “ç” fıkrasında belirtilen;

“Alternatif enerji kaynakları kullanan yeni seraların yapımına yönelik yatırımlar” bağlamında desteklenen seralar, seracılık sektöründeki yatırımın büyük bir kısmını oluşturmaktadır.

Mardin ilindeki seracılık sektörünün mevcut durumunu analiz ederken KKYDP Destekleri ile yapılan seralar ile ilgili anket çalışması Mardin Gıda, Tarım ve Hayvancılık (GTHB) İl Müdürlüğü ile koordineli bir şekilde yapılmıştır. GTHB il Müdürlüğü tarafından sağlanan KKYDP 3’üncü, 4’üncü, 5’üncü ve 6’ncı Etap Destekleri ile tamamlanmış veya inşaatı devam etmekte olan seralar ile ilgili listeler üzerinden hareketle çalışmalar yürütülmüştür.

Saha çalışmaları sırasında, 46 adet inşaatı biten 3’üncü, 4’üncü ve 5’inci etap seraların, 18 adet 6’ncı etap inşaatı bitmiş ya da devam etmekte olan seraların ziyareti ve üretime geçmiş olan seralar ile anket yapılmıştır. Anket sonuçları ilgili konu başlığı altında işlenecektir.

Bundan sonraki yatırım bileşenlerinin değerlendirilmesi bölümü ile başlayan kısımlarda seracılık sektörü ile ilgili mevcut durumda bulunan sorun ve ihtiyaçlara yer verilmiştir. Raporun Analiz ve Değerlendirme bölümünde ise önce Mardin Seracılık Sektörünün “Elmas Modeli Yaklaşımı” kullanılarak Rekabetçilik Analizi yapılmış ve “Eylem Önerileri” başlığı altında ise Mardin Seracılık Sektörü ile ilgili bir eylem planı sunulmuştur.

Mardin Yatırım Destek Ofisi

Yenişehir Mahallesi Kızıltepe Caddesi No: 6/1 Artuklu / MARDİN

Bilgi Hattı

0(482) 212 17 25