Ata Tohumları

Sağlıklı ve güvenli gıdanın sağlanması amacıyla önemli bir adım 3 Eylül 2019 tarihli 30877 sayılı “Yerel Çeşitlerin Kayıt Altına Alınması, Üretilmesi ve Pazarlanmasına Dair Yönetmelik” ile atılmıştır. Bu yönetmelikle bitkilere ait yerel çeşitlerin korumak ve genetik değişimlerin engellemek amaçlanmıştır. Ayrıca söz konusu yönetmelikte tohumluklarının çoğaltımı, pazarlanması, idamesi ve sürdürülebilir kullanımı ile ilgili kurallar getirilerek ticareti yapılacak yerel çeşit tohumluklarının üretimi ve arzına yönelik usul ve esaslar belirlenmiştir (T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı, 2021).

TRC3 Bölgesinde ata tohumları ile tarımsal üretim yapılmasına yönelik bilimsel bir çalışma bulunmamaktadır. Ancak bölgedeki çiftçilerin bir kısmı kendi imkanlarıyla sandıklarda muhafaza ettikleri tohumları gün ışığına çıkararak üretim yapmaya başlamıştır. Mardin Ekonomik, Tarımsal Kalkınmayı ve Sosyal Gelişimi Destekleme Derneği ve FAO iş birliği ile Mezopotamya’nın en eski atalık buğdayı Sorgül’ün geleneksel tarım yöntemleriyle üretimi gerçekleştirilmiş ve verimli sonuçlar elde edilmiştir. DİKA tarafından yapılması planlanan “TRC3 Ata Tohumları Gen Kaynaklarının Tespitine Yönelik Envanter Çalışması” kapsamında bölgenin ata tohumları biyoçeşitlilik potansiyeli belirlenerek yerel değerlerin gelecek nesillere taşınması için ata tohumlarının korunmasına katkı sağlanması hedeflenmektedir. Yapılacak olan çalışma ile yerel bitki/tohum gen kaynaklarının tespit edilmesi, toplanması ve envanterinin çıkarılması planlanmaktadır. Bu çalışmanın neticesi doğrultusunda yerel bitki/tohum gen kaynaklarının muhafaza altına alınarak çoğaltılmasına yönelik arazi gen merkezi projesinin hayata geçirilmesi hedeflenmektedir. Yereldeki biyoçeşitliliğin korunarak organik tarımın yaygınlaşması nitelikli gıdaya erişim ve insan sağlığı açısından uzun vadede yararlı sonuçlar sağlayacaktır.

Mardin Yatırım Destek Ofisi

Yenişehir Mahallesi Kızıltepe Caddesi No: 6/1 Artuklu / MARDİN

Bilgi Hattı

0(482) 212 17 25