Tarımsal Kaynaklar

Bölgede tarımsal kaynak potansiyeli fazla olsa da bunların kullanılması ile alakalı birtakım sıkıntılar mevcuttur. Toprak kaynağının yanı sıra tarımsal kaynaklardan bir diğeri de yıllık ortalama yağış, akış rejimi, rezervuar yüzeylerine bağlı olarak artıp azalan yer altı ve yerüstü su kaynaklarıdır.

Tablo Mardin İli Tarımsal Kaynak Bilgileri

Gösterge

Mardin

Yüzölçümü (km2)

8.627

Rakım (m)

815

Yıllık Ortalama Yağış (mm)

506

Ortalama Akış Verimi (l/s/km2)

3,69

OrtalamaAkış /Yağış Rejimi

0,2

Yerüstü suyu (hm3)

1.953

Yeraltı suyu (hm3)

250

Toplam Su Potansiyeli (ha)

2.203

Doğal Göl Yüzeyleri (ha)

-

Baraj Rezervuar Yüzeyleri (ha)

2.073

Gölet Rezervuar Yüzeyleri (ha)

1.034

Akarsu Yüzeyleri (ha)

628

Toplam Su Yüzeyi (ha)

3.735

Kaynak: TÜİK, 2019

İllerdeki mevcut su kaynakların verimli kullanılması tarımda verimlilik için önemlidir. Bölge’de sulu tarım uygulamaları sınırlıdır ve bu durum mevcut su potansiyellerin doğru tespit edilmesi ve verimli kullanılması gerekliliğini ortaya koymaktadır. Az ve kısıtlı kaynaklarından daha fazla verim alınabilmesi için büyük sulama projelerin tamamlanması ve modern sulama altyapısının kullanılması gereklidir. GAP Sulama Projesi’nin Mardin etabının oldukça gecikmesine bağlı olarak Kızıltepe ovasında 5.000’den fazla derin sulama kuyusu tarım arazilerin sulanması amacıyla kullanılmaktadır. Bu durum, sulama maliyetlerinin artmasına sebep olmakta ve yaz aylarında elektrik arzı konusunda sıkıntılar oluşturmaktadır. Ayrıca her geçen yıl, yer altı suyu azalmakta, bilinçsiz sulama sonucu toprak dengesi bozulmakta ve verimli toprakların yıllar içinde verimsizleşme riski ortaya çıkmaktadır. Bölge’de sulama genellikle vahşi sulama denilen yöntemlerle, elle açılan kanallar ile yapılmaktadır. Açık ve eski kanallarda su kayıpları fazla olmaktadır.  Etkili sulama için GAP kapsamında yapımı devam eden büyük sulama projelerin tamamlanması ve modern, kapalı sistem basınçlı sulama altyapısının yaygınlaşması gereklidir.

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından belgelendirilen “İyi Tarım Uygulamaları” bu bağlamda önem taşımaktadır. “İyi Tarım Uygulamaları; Çevre, insan, hayvan sağlığına zarar vermeyen bir üretimin yapılması, doğal kaynakların korunması, tarımda izlenebilirlik ve sürdürebilirlik ile gıda güvenliğinin sağlanması amacıyla yapılan tarımsal üretim şeklidir” (T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı, 2021). TRC3 Bölgesinde Mardin ve Siirt ili iyi tarım uygulaması üretim alanı ve miktarında öne çıkmaktadır.

Tablo TRC3 Bölgesi İyi Tarım Uygulaması İstatistikleri

İller

2020

Üretici sayısı

Üretim Alanı (da)

Üretim Miktarı (kg)

Batman

-

-

-

Şırnak

-

-

-

Mardin

1

212

4.000

Siirt

58

11.650

7.997.900

Kaynak:Tarım ve Orman Bakanlığı, 2020

Mardin Yatırım Destek Ofisi

Yenişehir Mahallesi Kızıltepe Caddesi No: 6/1 Artuklu / MARDİN

Bilgi Hattı

0(482) 212 17 25