Turizm

Yukarı Mezopotamya havzasında yer alan Mardin, tarih öncesi devirlerden günümüze kadar önemli yerleşim ve ticaret merkezlerinden biri olmuş, insanlığın kültürel gelişimine ve önemli uygarlıkların ortaya çıkmasına sahne olmuştur.  Süryanilik, Hristiyanlık, Yezidilik ve İslam’ın bir arada bulunduğu bir il olarak Mardin, inanç turizmine dair önemli bir merkez olma niteliğine sahiptir. Yanı sıra tarih boyunca ev sahipliği yaptığı medeniyetler pek çok kalıntı taşımakta ve kültür turizmi bağlamında da önemli bir merkez olarak ön plana çıkmaktadır. Nitekim, 2014-2023 TRC3 Bölge Planı incelendiğinde il, TRC3 Bölgesi’nde kültür ve inanç turizmi öne çıkmaktadır. Diyarbakır ve Şanlıurfa Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu Bölge Müdürlükleri 2020 yılı verilerine göre TRC3 bölgesinde bulunan 1.827 taşınmaz kültür varlığından 1.460’ı; 320 sit alanının ise 231’i Mardin ilinde bulunmaktadır.

Türkiye Turizm Stratejileri Eylem Planı çerçevesinde Mardin, 2007 yılında kültür turizminin geliştirileceği marka kentler arasına dahil edilmiştir. 2023 Türkiye Turizm Strateji Belgesinde Mardin, Mezopotamya ile beraber ele alınmakla birlikte taşıdığı potansiyel açısından önemli ziyaret noktası olarak vurgulanmaktadır. TRC3 Bölgesi burada İnanç Turizmi Koridoru (Tarsus-Mardin), Eko-Turizm Bölgesi ve Kültür ve Turizm Gelişim Bölgesi olarak ele alınmaktadır. Bu strateji belgesinde zengin kültürel varlıklara sahip kentlerimiz markalaştırılarak turizmde bir çekim noktası haline getirilmesi ve turizm sektörünün güçlendirilmesi bir hedef olarak belirlenmiştir.

Mardin Yatırım Destek Ofisi

Yenişehir Mahallesi Kızıltepe Caddesi No: 6/1 Artuklu / MARDİN

Bilgi Hattı

0(482) 212 17 25