Kimler Teşvik Belgesi Alabilir ?

 • Gerçek kişiler,
 • Adi ortaklıklar,
 • Sermaye şirketleri,
 • Kooperatifler,
 • Birlikler,
 • İş ortaklıkları,
 • Kamu kurum ve kuruluşları (genel ve özel bütçeli kurum ve kuruluşlar, il özel idareleri, belediyeler ve kamu iktisadi teşebbüsleri ile bunların sermaye bileşimindeki hisse oranları yüzde elliyi geçen kurum ve kuruluşlar),
 • Kamu kuruluşu niteliğindeki meslek kuruluşları,
 • Dernekler,
 • Vakıflar
 • Yurt dışındaki yabancı şirketlerin Türkiye’deki şubeleri.
Mardin Yatırım Destek Ofisi

Yenişehir Mahallesi Kızıltepe Caddesi No: 6/1 Artuklu / MARDİN

Bilgi Hattı

0(482) 212 17 25