Ekonomik Yapı

Mardin ili GSYİH tutarı; 2017 yılında 16,7 milyar; 2018 yılında 20,5 milyar ve 2019 yılında 24 milyar Türk Lirasını bulmuştur. Kişi başına düşen yurtiçi hasıla benzer şekilde 2017 yılından 2019 yılına kadarki süreçte artış göstermiştir.İlin GSYİH içindeki payı 2017’de 0,54 iken bu oran 2018 ve 2019’da 0,55 ve 0,56 olmuştur. GSYİH içindeki pay son 3 yılda en çok “toptan ve perakende ticaret, ulaştırma ve depolama, konaklama ve yiyecek hizmeti faaliyetleri” sektöründe ve “kamu yönetimi ve savunma, eğitim, insan sağlığı ve sosyal hizmet faaliyetlerinde” görülmüştür. Toptan ve Perakende Ticaret, Ulaştırma ve Depolama, Konaklama ve Yiyecek Hizmeti Faaliyetleri 2017’de Gayri Safi Yurt içi Hasıla’dan 27,6 pay alırken bu oran 2018’de 30,9 ve 2019’da 31,3’e yükselmiştir. Benzer şekilde Kamu Yönetimi ve Savunma, Eğitim, İnsan Sağlığı ve Sosyal Hizmet Faaliyetleri 2017’de 17,1 pay alırken 2018’de 18,8 ve 2019’da 20,7’ye yükselmiştir. Üçüncü sektör ise 2017 yılında 14,9 2018’de 13,1 ve 2019’da 13,4 ile Tarım, Ormancılık ve Balıkçılık sektörü olmuştur.

Mardin ilinin ekonomisi tarım, hayvancılık, ticaret gibi geleneksel yapılara dayanmaktadır. Bununla birlikte son yıllarda imalat sanayi ve küçük çaplı el sanatları sektörleri de gelişme göstermiştir. 2019 yılı İl Sanayi Durum Raporu’nda Mardin ili işletmelerin sektörel dağılımına bakıldığında %48,9’unun gıda ürünleri sanayinden oluştuğu görülür. Bununla birlikte ilde en fazla istihdamı (%43,25) giyim eşyaları sektörünün kapsadığı görülür. 1. OSB’de 73 adet gıda ürünleri, 4 adet tekstil, 5 adet kimyasal ürünleri ve kozmetik, 4 adet plastik, 6 adet mobilya ve 49 adet diğer sektörler olmak üzere toplam 141 adet sanayi tesisi üretimdedir.

İldeki başat sektörlerin gıda imalat sanayi ve tekstile (hazır giyim imalatı) ek olarak kültür turizmi olduğu söylenebilir. Kentsel sit alanları, taş mimarisi, tarihi ve geleneksel kent dokusuyla Mardin; tarih, kültür ve inanç turizmi açısından yüksek bir potansiyele sahiptir. İlde sit alanı ve kültürel yapıların envanter ve tescil süreci devam etmektedir. Diyarbakır ve Şanlıurfa Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu Bölge Müdürlükleri’nin 2020 verilerine göre TRC3 bölgesinde 320 sit alanı varken bunun 231’i Mardin’de yer almaktadır. Bölgedeki 1827 taşınmaz kültür varlığından 1460’ı Mardin’dedir.

Mardin Yatırım Destek Ofisi

Yenişehir Mahallesi Kızıltepe Caddesi No: 6/1 Artuklu / MARDİN

Bilgi Hattı

0(482) 212 17 25