Mekânsal Yapı

Mardin 8891 km², yüzölçümü ile 36 ° 55’ – 38 ° 51’ enlemleri ve 39 ° 56’ – 42° 54’ boylamları arasında, Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde Dicle ve Fırat Havzalarında bulunmakta olan bir ildir.  Mardin konum itibariyle Diyarbakır, Şanlurfa, Batman, Siirt ve Şırnak’a komşudur. Bir sınır şehri olma özelliği gösteren Mardin, güneyde ise Suriye ile komşudur. İlin doğusunda Nusaybin ve Midyat, batısında Kızıltepe, kuzeyinde ise Ömerli ve Yeşilli ilçeleri bulunur.  İl, E–90 karayoluyla Akdeniz’e ve Batı’ya oradan da Avrupa’ya bağlanır. Mardin, Diyarbakır’a 100 km; Adana’ya yaklaşık 533 km, başkent Ankara’ya yaklaşık 998 km ve İstanbul’a yaklaşık 1451 km uzaklıktadır.  

Kuzeydeki yüksek dağlar Mardin iklimi üzerinde oldukça etkili olmaktadır. Bölgede kış mevsiminde yüksek basınç alanı oluştuğundan kış ayları soğuk geçse de bölge, aynı zamanda Güneydoğu’dan gelen sıcak havanın etkisi altındadır. Bu nedenle kışlar soğuk, yazlar çok sıcak geçer ve karasal iklim tipik olarak yaşanır. Benzer şekilde bölgede nem oranı yaz ve kış ayları arasında büyük farklılık gösterir. Yıllık ortalama nem oranı % 42’den (Şırnak) % 65’e (Savur) kadar değişmektedir. Yaz ayları ile sınırlı olmayan uzun ve kurak bir dönem vardır, hatta çok nadir de olsa bu süre 10 aya kadar çıkmaktadır. İlde en sıcak ayın ağustos, en soğuk ayın ocak ayı olduğu söylenebilir. Bölgede ortalama buharlaşma 1500–2500 mm. arasındadır ve yıllık ortalama sıcaklık 12º-18º arasındadır .

Mardin konumu itibariyle stratejik öneme de sahiptir. 1958 yılında Fırat nehri üzerine yapılan Birecik Köprüsü ile birlikte Çukurova bölgesiyle bağlantısı kuvvetlendirilmiş, 1970’lerden sonra ise gelişen sınır ticareti ile birlikte stratejik değeri artmıştır. Komşu ülke Suriye ile sahip olduğu karayolu ve demiryolu güzergahı ile Mardin, Ülke’nin sınır kenti olma özelliğini sürdürmektedir. 1982 yılında kapanan Nusaybin-Telköçek demiryolu dolayısıyla ticaret ve ulaşım Adana-Mardin yoluna (E–24) kaymıştır (Demir, 2010, s. 53).

Mardin’de karayolu, demiryolu, havayolu bağlantısı vardır. Karayolu ile ulaşım temelde 3 ana eksen üzerine yoğunlaşır. Bunlardan ilki ili, Urfa, Antep ve Adana ile bağlayan E-90 karayoludur. İkincisi, Mardin’i Diyarbakır, Elâzığ, Malatya üzerinden Kayseri, Ankara ve İstanbul’a bağlayan yoldur. Üçüncüsü ise Mardin’i Suriye ve Irak’a bağlayan güzergahtır (Demir, 2010, s. 54). Mardin’de demiryolu mevcut olsa da inaktif durumdadır. Bununla birlikte havayolu aktiftir. Her gün İstanbul ve Ankara illerine sefer yapılmaktadır.

Mardin Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü tarafından 2009’da yapılan bir düzenleme ile il merkezi, 23 mahalleye ayrılmıştır. Bunlardan 12’si (Çabuk, Diyarbakırkapı, Eminettin, Gül, Medrese, Necmettin, Saraçoğlu, Gar, Şehidiye, Teker, Ulucami ve Yenikapı) Tarihi kent merkezinde veya yakınında bulunmaktadır. Bu mahallelerin dışında bulunan mahalleler Cumhuriyet, Ensar, Evren, İstasyon, Kayacan, Nur, Ofis, Yenişehir ve 13 Mart mahalleleridir. 12 Ekim 2012’de Resmî Gazete’de yayımlanan 6360 sayılı “On Üç İlde Büyükşehir Belediyesi ve Yirmi Altı İlçe Kurulması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” ile birlikte köylerin statüsü değiştirilerek mahalleye dönüştürülmüştür. Bu hükümle birlikte Mardin merkezinde yer alan mahalle sayısı 92’ye ulaşmıştır.

Kent cadde sistemi; 1. cadde, Yeniyol ve çevre yoluna bağlanan diğer cadde ve yollardan müteşekkildir. 1.Cadde kenti ikiye bölmektedir, Yeniyol kenti güneyden ve çevre yolu kuzeyden sarmalamaktadır. 1.Cadde üzerinde kamu kurum ve kuruluşlarına sık rastlanırken Yeniyol Dağkapı Mahallesi’nden cezaevine kadar uzanana alanda bulunur ve 1.cadde’ye kıyasla daha az trafik yoğunluğuna sahiptir. 

Mardin Yatırım Destek Ofisi

Yenişehir Mahallesi Kızıltepe Caddesi No: 6/1 Artuklu / MARDİN

Bilgi Hattı

0(482) 212 17 25