Öne Çıkan Sektörler ve Potansiyel Yatırım Alanları

Mardin ili gerek güneş, rüzgâr ve akarsu gibi yenilenebilir enerji kaynaklara gerekse bulundurduğu çeşitli maden sahaları ile yenilenemez enerji kaynaklarına sahiptir. Bu bağlamda gelişime açık sektörlerin başında enerji sektörü gelmektedir. İl, yenilenebilir enerji (Biyokütle, Güneş Enerjisi gibi) yanı sıra madencilik için de önemli bir merkez olma potansiyeline sahiptir. Potansiyel yatırım alanlarından bir diğeri gıda imalat sanayidir. İlde tarımsal üretim ve verimlilik bol olduğundan işlenmesi için önemli bir hammadde kaynağı oluşmaktadır. İlde gıda imalatı alanında ihtiyaç bulunan tesislerin sebze-meyve kurutma, işleme ve paketleme tesisi, meyve işleme, tahıl ürünleri işleme tesisi olduğu söylenebilir. İlde ön plana çıkan üçüncü sektör turizmdir. Mardin tarihi ve kültürel miras alanları ile her yıl binlerce turist çekmektedir. Bu alanda yapılacak doğru yatırımların il ekonomisine katkı sağlayacağı düşünülmektedir.

İlde ekonomik kalkınmanın sağlanması ve refah seviyesinin artırılması için yeni yatırımlar ve iş fikirleri önem taşımaktadır. Bu nedenle ekonomik istikrarsızlıkların giderilmesi, fiziki altyapı eksikliklerinin tamamlanması ve yeni yatırımcıların potansiyel alanlara yönlendirilmesi gerekmektedir. İl, tarım ve hayvancılıkta önemli bir potansiyele sahiptir. Katma değerin üretilmesi ve artırılması için tarım ve hayvancılıkta teknoloji kullanımı teşvik edilmeli, Ar-Ge faaliyetleri artırılmalı, gıda imalat sanayi güçlendirilmelidir. Tarımsal verimliliğin artırılması için sulama altyapıları projesiyle alakalı süreç hızlandırılmalıdır.

Mardin ekonomisinin ve sanayisinin gelişime açık bir durumda olduğu söylenebilir. Yapımı devam eden OSB’ler ve KSS’ler bunun en önemli göstergesi sayılabilir. Ekonomik istikrarın sağlanması ve il GSYİH miktarının artırılması için KSS ve OSB’lerin altyapı (sistem, insan kaynağı ve fiziki çevre) eksiklikleri giderilmelidir. Tesislerin bilgi ve finansmana erişememe sorunu ortadan kaldırılmalıdır. Ajans ve yararlanıcı gruplar ile periyodik bilgilendirici toplantılar yapılmalı ve işletmeler, faydalanabilecekleri finansman ve fonlarla alakalı bilgilendirilmelidir. Bölge işletmelerinin teknik ve kurumsal kapasite eksikliği giderilmelidir, Ar-Ge ve inovasyon çalışmaları artırılmalıdır. Enerji verimliğini sağlayıcı faaliyetler desteklenmelidir.

İlde turizm teşvik edilmeli özellikle yabancı turistlerin çekilmesi için Mardin ilinin Mezopotamya markası altında tanıtım ve bilgilendirme çalışmaları artırılmalı, acenteler ile iş birliği geliştirilmelidir. Turistlerin bölgede kalış süresini artırmak için tur rotalarına yeni destinasyonların eklenmesi ve turizmin çeşitlenmesi (doğa, inanç, kültür gibi) sağlanmalıdır.

Mardin Yatırım Destek Ofisi

Yenişehir Mahallesi Kızıltepe Caddesi No: 6/1 Artuklu / MARDİN

Bilgi Hattı

0(482) 212 17 25